english | nederlands

Over dit project

reeser
Eduard Reeser (1908 - 2002)

reeser
Eduard Reeser

Alphons Diepenbrock (2 september 1862 – 5 april 1921) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse componist van de decennia rond 1900. Deze tweetalige website biedt niet alleen beschrijvingen van al zijn werken, voltooid en onvoltooid, maar ook de mogelijkheid om door de handschriften van de composities te bladeren en fragmenten of complete uitvoeringen te beluisteren. Een digitaal monument ter ere van Diepenbrocks 150ste geboortejaar.

Het plan tot het opstellen van een oeuvrecatalogus van Diepenbrocks werken stamt van prof. dr. Eduard Reeser die eerder de monumentale, tiendelige serie Alphons Diepenbrock – Brieven en documenten (1962-1998) tot stand heeft gebracht. Onmiddellijk na de voltooiing hiervan heeft de grote Diepenbrock-kenner in samenwerking met Odilia Vermeulen en Ton Braas het stramien opgezet voor het in kaart brengen van het specifieke oeuvre van deze componist. Reesers voorkeur ging uit naar een indeling van de catalogus volgens het tijdstip van ontstaan, en niet naar een opzet volgens genre of bezetting. Ook was het zijn overtuiging dat de onvoltooide werken er hun plaats in dienden te krijgen. Zo zou een chronologisch overzicht ontstaan waarin Diepenbrocks stijlontwikkeling en zijn wisselende aandacht voor genres en taalgebieden zich duidelijk aftekent. Er werden enige proeven opgesteld van een uniforme beschrijving van de werken, vergezeld van een pagina notentekst met het begin van de compositie dan wel meerdere pagina’s bij grootschalige of meerdelige werken.

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis verwelkomde deze presentatievorm – uniek in de musicologische wereld – en zegde toe een uitgave te zullen verzorgen. Hiertoe is door de KVNM in 2003 de Stichting Reeser-Publikatiën opgericht, met als voornaamste oogmerk het realiseren van de publicatie die Reeser voor ogen stond: “The Music of Alphons Diepenbrock. A Catalogue”. Enerzijds werd een auteursteam benoemd en een eindredacteur, anderzijds werden aanvragen voor financiële bijdragen bij de grote fondsen ingediend. Van meet af aan is ook aandacht gegeven aan het kwaliteitsaspect door het instellen van een leescommissie door het stichtingsbestuur.

In 2011 is besloten om het concept van een publicatie in boekvorm te verlaten en over te gaan naar een digitale presentatie. Naast de overweging dat een modern medium als een website een grotere toegankelijkheid en meer flexibiliteit biedt dan een gedrukte oeuvrecatalogus, geeft een digitaal platform ook de mogelijkheid om aan de werkbeschrijvingen gerelateerde gegevens in samenhang te presenteren. De website is in opdracht van de Stichting Reeser-Publikatiën ontwikkeld door Trilobiet Internetdiensten te Rotterdam. Zij zijn ook verantwoordelijk geweest voor de bouw van de database. Een door het stichtingsbestuur benoemde begeleidingscommissie was betrokken bij de ontwerpfase en bij diverse stadia van de verdere ontwikkeling.

Deze oeuvrecatalogus zou niet van de grond zijn gekomen zonder de royale financiële steun van een dierbare oude vriend van Eduard Reeser, die eerder aan de totstandkoming van de vier laatste delen van de serie Brieven en documenten heeft bijgedragen, maar die altijd ongenoemd wenste te blijven. De KVNM, het NMI en de Stichting Reeser-Publikatiën zijn deze onzichtbare mecenas en zijn familie zeer erkentelijk.

Dit geldt eveneens voor de bijdragen van een tiental fondsen die het project mede hebben mogelijk gemaakt (zie colofon). De vertaling van de werkbeschrijvingen is bekostigd met de giften van een aanzienlijke supportersschare van Alphons Diepenbrock die zijn muzikale erfgoed graag de grens over wilden helpen.

Deze online oeuvrecatalogus zal in zijn veelzijdigheid de verdere aandacht voor de werken van Diepenbrock zeker stimuleren. Wij zijn er trots op en hopen dat de website door velen op vruchtbare wijze en met plezier gebruikt zal worden.

Namens de Stichting Reeser-Publikatiën,
Cees Broekhuijsen