english | nederlands

Colofon

Initiatiefnemers in het KVNM-bestuur:

 • Emile Wennekes
 • Joost van Gemert
 • Johan Giskes

Bestuur Stichting Reeser-Publikatiën:

 • Cees Broekhuijsen (vz)
 • Josine Meurs (secr)
 • Red van der Bout (pm)
 • Jan Bank
 • Frits Zwart
 • Johan Giskes

Auteurs:

 • Eduard Reeser
 • Jaap van Benthem
 • Ton Braas
 • Robert Spannenberg
 • Désirée Staverman

Eindredactie:

 • Odilia Vermeulen
 • Ton Braas

Leescommissie:

 • Johan Giskes
 • Emile Wennekes
 • Frits Zwart

Vertaling naar het Engels:

 • Hilary Staples

Redactie muziekpagina’s:

 • Odilia Vermeulen
 • Ton Braas

Vervaardiging muziekpagina’s:

 • Liesbeth Vernout

Begeleidingscommissie website:

 • Marnix van Berchum
 • Ton Braas
 • Rik Hendriks
 • Paul Osseweijer

Bouw database en website:

Beheer website:

Subsidiërende fondsen:

Voor het bekostigen van de vertalingen op de website:

 • Jaap van Benthem
 • Hartmut Haenchen
 • Bernard Haitink
 • Koninklijk Concertgebouw Orkest
 • Edward en Anne-marie van der Meulen
 • Etty Mulder
 • Paul Op de Coul
 • Hans van Regteren Altena
 • Leo Samama
 • Hein & Ria Slewe
 • Ed Spanjaard
 • Edo de Waart

Tevens hebben bijgedragen:

Louis Andriessen, Maarten Brandt, Jules Diepenbrock, Loes Dommering-van Rongen, Willem Elders, Mea Flothuis, Ad ‘s-Gravesande, Justus Halbertsma, Willem Korthals Altes, Elisabeth Leijnse, Ir. H.L.J. Lindenbergh, Daan Manneke, Jan Marrink, Erik Menkveld, Jacques van der Meulen, Roger & Jolly van der Meulen, Eveline Nikkels, Wessel Reinink, Frans de Ruiter, Frank Sanders, Leonore van Sloten, Désirée Staverman, Franz Straatman, Veluws Vocaal Ensemble, Ewald van der Ven, familiestichting Van Wassenaer van Catwijk, Anton Wesselingh, Just Wiarda, Ester Wouthuysen & Ilan Kisch, Mirjam Zandbergen-Braas.


Al het beeldmateriaal is afkomstig uit:

 • Diepenbrock Archief Laren