english | nederlands

Tijdlijn - Uitgebreide chronologie

Een uitgebreide beschrijving van het leven van Alphons Diepenbrock.
Het materiaal is ontleend aan de door Eduard Reeser samengestelde chronologie in de tiendelige serie "Alphons Diepenbrock – Brieven en documenten" (1962-1998).

Digitalisering en bewerking: Robert Spannenberg
Eindredactie: Odilia Vermeulen en Ton Braas.

U heeft Adobe Acrobat Reader nodig om deze documenten te kunnen bekijken - download Acrobat Reader pdf