english | nederlands

RC 137 Preghiera alla madonna (“Ricordatevi, o pietosissima vergine Maria”)

tekstbron

Manuale di Divozione pei Convittori del Collegio Fagnani D.C.D.G. (Bressanoni: L. Weger 1869), 29v (with variations)

eerste uitvoering

30 april 1917 Amsterdam, Concertgebouw

opnamen

 • Songs 3 NM Classics

uitgaven

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 8 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds 968784731
 • Diepenbrock Album T/S Vol. II
 • Due canzone / per canto e pianoforte Noske, A.A. 416078041

 • Preghiera alla madonna (“Ricordatevi, o pietosissima vergine Maria”)
 • Anonymus
 • tenor en piano
 • 1 april 1917 - 30 april 1917
 • duur 5:50

In 1917 bewerkte Alphons Diepenbrock zijn Memorare (RC 54) voor de tenor Giuseppe Reschiglian, zanger bij de Opera Italiana in Nederland. Of Preghiera alla madonna op diens verzoek tot stand is gekomen, is niet op te maken uit de overgeleverde correspondentie. In de autograaf-partituur heeft Diepenbrock het werk aan Reschiglian opgedragen. …meer >

Preghiera alla madonna (incipit)


In 1917 bewerkte Alphons Diepenbrock zijn Memorare (RC 54) voor de tenor Giuseppe Reschiglian, zanger bij de Opera Italiana in Nederland. Of Preghiera alla madonna op diens verzoek tot stand is gekomen, is niet op te maken uit de overgeleverde correspondentie. In de autograaf-partituur heeft Diepenbrock het werk aan Reschiglian opgedragen.

Het Latijn is vervangen door een Italiaanse vertaling, waarbij het ritme van de zangpartij is aangepast aan de nieuwe tekst. Ook is hier en daar de melodie gewijzigd, zonder dat de tekstverandering hier noodzakelijkerwijs aanleiding toe geeft; vergelijk bijvoorbeeld de vocale lijn van het “implorando il patrocinio vostro” (m. 11-12) in de Preghiera alla madonna met de zangstem bij “tua petentem suffragia” (m. 10-11) in het Memorare. Bij het woord “abandonato” dat zesmaal voorkomt, treedt dikwijls een variant op. De orgelpartij is omgewerkt tot een pianobegeleiding, waarbij de melodische contouren hetzelfde bleven, maar de ritmiek is verfijnd: de lange orgelakkoorden hebben plaatsgemaakt voor antimetrisch herhaalde akkoorden (in achtsten en kwarten). Door de zo ontstane ritmische puls heeft de compositie gewonnen aan vitaliteit.

Met Memorare had Diepenbrock naar eigen zeggen een onbruikbare compositie gemaakt. Dat gold voor de liturgie, omdat het werk geen nihil obstat zou verkrijgen, maar ook voor de concertpraktijk. In deze zin uitte hij zich in een brief van 27 januari 1916 tegenover Gerard Brom (1882-1959), redacteur van het nieuwe tijdschrift De Beiaard, die het religieuze lied als bijlage bij het eerste nummer wenste uit te brengen. Diepenbrock ging zover het een vrij waardeloos bezit te noemen, omdat

1º de compositie ontoegankelijk is voor niet-Katholieken (wegens den text en den geest der muziek)
2º hoeveel Katholieke tenoren zijn er, en hoeveel dito-organisten die het behoorlijk kunnen zingen en spelen? (BD IX:45)

Desondanks heeft hij Memorare nog eens onder de loep genomen en zo publicatie mogelijk gemaakt als facsimile van een fraai netschrift.

Door nu de compositie te arrangeren elimineerde Diepenbrock zijn bezwaren tegen een uitvoering tijdens een concert. En zo werd Preghiera alla madonna op 30 april 1917 in première gebracht door Giuseppe Reschiglian en pianist Willem Andriessen (1887-1964) in de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Op het programma stond ook Diepenbrocks Recueillement, naast vocale werken van Alessandro Scarlatti, Caccini, Bossi, Theo van der Bijl, Tosti en Bizet.

Robert SpannenbergRicordatevi, o pietossima Vergine Maria,
che non si è inteso mai al mondo,
che alcuno riccorrendo alla vostra intercessione,
supplicando il vostro sussidio,
implorando il patrocinio vostro,
sia rimasto abbandonato.

Animato da una tale confidenza, a voi,
Vergine delle vergini, Madre, ricorro.
A voi mi presento, e peccatore qual sono mi prostro.
A voi mi presento, ai vostri piedi a dimandare pietà.
Non vogliate, Madre del Verbo, disprezzare le mie voci,
ma benigna ascoltatemi ed esauditemi.

Remember, o most gracious Virgin Mary,
that never was it known
that anyone who fled to thy protection,
implored thy help,
or sought thine intercession
was left unaided.

Inspired by this confidence, I fly unto thee,
o Virgin of virgins, my mother;
to thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful.
Before thee I stand, asking for mercy at thy feet.
O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions,
but in thy mercy hear and answer me.

 


 • A-57(2) Preghiera alla madonna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  A-57(2) with dedication and date on the first page A M Giuseppe Reschiglian Preghiera alla Madonna April 1902 and dated on last page gecomp. April 1902 voor Tenoor met orgelbegeleiding. Voor pianobegeleiding overgewerkt April 1917

  • 1 april 1917 – 30 april 1917
  • opdracht: A M Giuseppe Reschiglian Preghiera alla Madonna
  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: 6

 • klik voor vergroting

  Songs 3

  cd NM Classics
  Alexander, Roberta ♦ Jansen, Rudolf ♦ Nes, Jard van ♦ Holl, Robert ♦ Prégardien, Christoph ♦ Pfeiler, Christa

  Tracks:

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 8

  1997 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds Krouwel, Dinant
 • Diepenbrock Album T/S Vol. II

  1960 Reeser, Eduard
 • Due canzone / per canto e pianoforte

  1923 Noske, A.A.

30 april 1917: Uitvoering van Preghiera alla Madonna en Recueillement in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam door Giuseppe Reschiglian met begeleiding van Willem Andriessen. Het programma vermeldt verder vocale werken van A. Scarlatti, Caccini, Bossi, v.d. Bijl, Tosti, Bizet en Puccini; pianowerken van Galuppi en Debussy.

[Giuseppe Reschiglian] zong eveneens het Memorare van Alphons Diepenbrock, dat als bijvoegsel voor het eerste nummer van “De Beiaard” in druk verscheen, doch hier werd uitgevoerd met piano- in plaats van orgel-begeleiding, op Italiaanschen in plaats van Latijnschen tekst; hij zong van Diepenbrock ook nog Recueillement, het prachtige vers van Baudelaire, dat mij nog naklonk in de immense zachtheid van dezen lente-avond op de woorden en op de muziek, welke de componist gehouden heeft in dien zelfden toon van een na-droomende, stille wake, waarin elke toon de rust en de fluisteringen heeft van den avond. Reschiglian zong dit alles met zijn complete meesterschap, zijn hartstocht, zijn vocale grandezza, het eene wat gelukkiger dan het andere, soms tobbend met het Fransch en soms even met de maat, maar alles voortreffelijk, levendig en waard om bewonderd te worden.

De Telegraaf (Matthijs Vermeulen), 1 mei 1917

pdf Alle recensies voor RC 137 Preghiera alla madonna (“Ricordatevi, o pietosissima vergine Maria”)