english | nederlands

RC 37 Hinüber wall’ ich

text source

Novalis Schriften Vol. II (Berlin: G. Reimer 5th edition 1837), 7-8

first performance

April 30, 1898 Amsterdam, Concertgebouw

recordings

 • Songs 1 NM Classics

publications

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 2 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds 532082831
 • Diepenbrock Album T/S Vol. I
 • Hinüber wall’ ich Noske, A.A. 213966955

 • Hinüber wall’ ich
 • Novalis
 • soprano and piano
 • June 7, 1897
 • duration ca. 4:00

Hinüber wall’ ich (I Pilgrimage Over There, 1897) was the first song Diepenbrock wrote on a text by Novalis. The poem is from the collection Hymnen an die Nacht (Hymns to the Night). In the following years Diepenbrock was to set several other texts from this collection to music. The composer was already acquainted with the work by Novalis, a pseudonym for Friedrich von Hardenberg (1772-1801), for a long time and he greatly admired the poet and philosopher who had died at an early age. In 1893 Diepenbrock wrote to the poet Frederik van Eeden: I think Novalis was the wisest of them all. (BD I:437) Elsewhere Diepenbrock called Novalis a true mystic (BD I:371) and the text of Hinüber wall’ ich, which is permeated with a desire for death, corresponds with that designation. …more >

Hinüber wall' ich (incipit)


Hinüber wall’ ich (I Pilgrimage Over There, 1897) was the first song Diepenbrock wrote on a text by Novalis. The poem is from the collection Hymnen an die Nacht (Hymns to the Night). In the following years Diepenbrock was to set several other texts from this collection to music. The composer was already acquainted with the work by Novalis, a pseudonym for Friedrich von Hardenberg (1772-1801), for a long time and he greatly admired the poet and philosopher who had died at an early age. In 1893 Diepenbrock wrote to the poet Frederik van Eeden: I think Novalis was the wisest of them all. (BD I:437) Elsewhere Diepenbrock called Novalis a true mystic (BD I:371) and the text of Hinüber wall’ ich, which is permeated with a desire for death, corresponds with that designation.

Hinüber wall’ ich was composed for the singer Aaltje Noordewier-Reddingius, who premiered the song in the spring of 1898 alongside six other songs by Diepenbrock. In December of that same year the concert was repeated with the addition of his new song Clair de lune (Moonshine, RC 43).

In Diepenbrock’s setting the broad melodic lines in the voice contrast with the dense texture of the accompaniment. Diepenbrock highlights eight lines of the second part of the hymn – from “O! Sauge, Geliebter” (O suckle me, my beloved) to “Verwandelt mein Blut” (Transform my blood) – by repeating them. The first time this passage should sound restrained (p, sehr innig), the repeat starts ecstatically (f, mit höchster Begeisterung) and ends quietly (pp, ritard, mit verklärten Ausdruck). The series of modulations also reflects the emotional meaning of the text. After the repeat of “Verwandelt mein Blut”, Diepenbrock returns to the main key of g minor. A short interlude is followed by the last four lines, full of resignation (sempre molto sostenuto), after which the song finishes in G major.

In December 1898 there was even more coverage by the press than after the premiere. Several critics were positive after this second hearing of the songs. In the music periodical Weekblad voor Muziek one of them wrote:

These songs are characterised by their distinguished style and refined arrangements and they bear witness to an extraordinary creative talent. Especially the independence with which this composer manages to express himself and the beautiful execution of the accompaniments, which are mostly polyphonic, stand out. (BD III:539)

Désirée StavermanHinüber wall' ich,
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust sein.
Noch wenig Zeiten,
So bin ich los,
Und liege trunken
Der Lieb' im Schooß.
Unendliches Leben
Wogt mächtig in mir,
Ich schaue von oben
Herunter nach dir.
An jenem Hügel
Verlischt Dein Glanz,
Ein Schatten bringet
Den kühlenden Kranz.
O! sauge, Geliebter,
Gewaltig mich an,
Daß ich entschlummern
Und lieben kann.
Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balsam und Aethe
Verwandelt mein Blut.
Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Muth,
Und sterbe die Nächte
In heiliger Glut.

 

I am journeying over,
And every pain
Will one day be a pang
Of sensual pleasure.
Just a little time longer,
And I will be free,
And will lie enraptured
In the lap of love.
Unending life
Surges powerfully within me,
From above I look
Down at you.
Against that hill
Your light is extinguished,
A shade brings
The cooling garland.
O beloved, absorb me
Forcefully,
So that I can slumber off,
So that I can love.
I feel death’s
Rejuvenating tide,
Into balm and ether
My blood transformed.
I live by day
Full of faith and courage
And in the nights die
In a sacred blaze.

(transl. Stanley Appelbaum)

 


 • A-41(4) Hinüber wall' ich

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  A-41(4) with dedication on the title page Gecomponeerd voor Aaltje Noordewier Reddingius / Juli 1897 and dated on the last page 7 Juni 1897

  • June 7, 1897
  • dedication: Gecomponeerd voor Aaltje Noordewier Reddingius / Juli 1897
  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: 6
 • A-35-6 Hinüber wall' ich

  A-35(6) with dedication gecomponeerd voor Mevr. A. Noordewier-Reddingius door A Diepenbrock Juni 1897 and dated on the last page 7 Juni 1897

  • June 7, 1897
  • dedication: gecomponeerd voor Mevr. A. Noordewier-Reddingius door A Diepenbrock Juni 1897
  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: unknown
 • A-4(4) Hinüber wall' ich

  semi-autograph A-4(4) dated 7 Juni 1897

  • June 7, 1897
  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: unknown

 • Songs 1

  cd NM Classics
  Alexander, Roberta ♦ Jansen, Rudolf ♦ Nes, Jard van ♦ Holl, Robert ♦ Prégardien, Christoph

  Tracks:

 • Complete Songs for Solo Voice and Piano Vol. 2

  1993 Donemus / Alphons Diepenbrock Fonds Staverman, Désirée
 • Diepenbrock Album T/S Vol. I

  1951 Reeser, Eduard
 • Hinüber wall’ ich

  1905 Noske, A.A.

30 apr 1898: Eerste uitvoering van Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen (RC 41), Écoutez la chanson bien douce (RC 40), Die Liebende schreibt (RC 20), Hinüber wall' ich (RC 37), Lied der Spinnerin (RC 42), Ave Maria (RC 23) en Canticum “O Jesu ego amo te” (RC 29) door Aaltje Noordewier-Reddingius met begeleiding van Anton Tierie tijdens een soiree in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam, waarbij Josephine Royaards-Spoor gedichten van Willem Kloos, H.J. Boeken, Bredero en Vondel voordraagt.

Over de beteekenis van de dichtwerken mag ik, als musicus, het zwijgen bewaren; trouwens er kwamen onder de voorgedragen geen voor over wier meer of minder sympathiewekkende eigenschappen men niet reeds een geruimen tijd een gevoelen heeft hooren uitspreken. Men mag daarom m.i. gerust het zwaartepunt van dezen avond zoeken in het muzikale gedeelte. De compositiën van Diepenbrock toch zijn zoo goed als geheel en al onbekend. Wel is de mis voor mannenstemmen en orgel in druk verschenen, wel zijn de Reijen voor v.d. Vondel's Gysbrecht van Aemstel Woensdag ll. uitgevoerd, wel werd ook het Stabat mater ten gehoore gebracht, maar zelfs deze werken zijn daardoor nog niet als bekend te beschouwen. En van de liederen voor een stem zijn, met uitzondering van een paar uit vroeger tijden, geen in druk verschenen en ook niet in 't openbaar ten gehoore gebracht. Men kan dus zeggen, dat wij in Diepenbrock een nieuwe verschijning mogen begroeten. Maar niet alleen omdat zijne werken nog weinig bekend zijn, moet men Diepenbrock een nieuwe verschijning noemen; neen, ook de wijze, waarop hij der tonen kunst beoefent, mag men als op zichzelf staande beschouwen. Wij hebben dus met een nieuwe verschijning, in den absoluten zin van het woord, te doen.

Het Nieuws van den Dag (Dan. de Lange), 1 mei 1898

pdf All reviews for RC 37 Hinüber wall’ ich