english | nederlands

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

tekstbron

[tekstbron nog opzoeken**]

uitgaven

 • Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt Tenor en Bas Van Looy 2143118887
 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”) Blank, Annie 1898518756

 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)
 • Anonymus
 • vocaal kwartet of gemengd koor a cappella
 • 1 januari 1884 - 31 december 1884
 • duur ca 3:00

Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebracht. …meer >

Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (incipit)


Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebracht.

Oorspronkelijk was het Bruyloftslied zuiver strofisch, maar in de loop der jaren heeft Diepenbrock de compositie dikwijls overgewerkt. (BD V:330) Hij beschouwde het als een volwaardig stuk en wilde het in 1902 laten uitgeven, samen met negen andere a cappella koorwerken. (BD IV:35). Die wens is in 1906 in vervulling gegaan, toen S.L. van Looy te Amsterdam de Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt, Tenoor & Bas in september van dat jaar uitbracht. Naast het Bruyloftslied verschenen daarin: Den uil (RC 58), het Oud paaschlied uit Twente “Christus is opgestanden” (RC 57) en de Rey van burchtsaeten (RC 28).

De officiële première van het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied vond plaats op 5 september 1897 in de Waalsche Kerk te Delft door het Amsterdamsch Vocaal Kwartet, dat er ook Dämmerung (RC 7) ten doop hield. De stukken gingen mee op een intensieve concerttournee.

Diepenbrock zelf dirigeerde een uitvoering van het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied door het solistenkwartet Aaltje Noordewier-Reddingius (sopraan), Cato Loman (alt), Jos Tijssen (tenor) en Gerard Zalsman (bas) tijdens een concert van het Haarlemsch à Cappella Koor onder leiding van E.F. Bruynsteen op 2 februari 1900 in de Remonstrantse Kerk te Haarlem. Het programma omvatte tevens Diepenbrocks Stabat mater dolorosa voor gemengd koor (RC 34) en de Rey van burchtsaeten. Componist-dirigent Philip Loots noemde het Bruyloftslied in zijn recensie een geestige, kristal-heldere compositie die onder Diepenbrocks leiding in al zijn frissche oprechtheid, in al zijn vroolijke kracht en innige teerheid, maar ook in heel zijn meesterlijke, rijk-polyphone bewerking werd vertolkt. (BD III:556-557)

Het Vijftiende-eeuwsch bruyloftlied is bij de viering van Diepenbrocks vijftigste verjaardag (2 september 1912) gezongen, ter opening van het feestdiner ten huize van Sara de Swart en Emilie van Kerkhoff te Laren. Dit huldeblijk door Aaltje Noordewier-Reddingius, Pauline de Haan-Manifarges, Jacq. van Kempen en Gerard Zalsman kwam als een verrassing; Diepenbrock was zichtbaar geroerd. (BD VIII:3-4)

Ton BraasHeer Jesus in der bruyloft quam
Van water maekte hij wijn
Omdat wij souden vrolijck sijn
Gelooft so moet den bruygom sijn:
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Omdat wij souden vrolijck sijn
Dat ist dat hij begeert.
Heer Jesus is zoo milden weert,
Betaelt dat ghij begeert.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Den wijn die wil gedroncken zijn
Met even blijden moet,
Teghen die doet en is geen boet
Daeraen mag helpen geld noch goed.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Ter bruyloft van den coninxsoon
Daer sijn wij al genoit.
Salich sijn sij die sijn bereet
En hebben aen dat bruyloftscleet.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Als wij daer boven komen
Al in des Hemelstroon,
Daer sullen wij allegaer vrolijck sijn,
Heer Jesus sal den schinker sijn.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Dit wijnken willen wij drincken
Ter deser selver stont.
Ick settet glas aen mijnen mont
En drincket uut tot op den gront.
Wijnken, wijnken, wijnken.
En nu gaet in, gaet in.


 • B-19(14) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  B-19(13) (text partly in hand of Elisabeth Diepenbrock)

  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: 12
 • A-48(8) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  A-48(8)

  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: onbekend
 • A-96(2) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”), full score

  photocopy of copy (in private property) A-96(2), full score with dedication on the fly-leaf of the bound volume A-96(1)+(2) (see RC 9)

  • bewaarplaats: priv. property
  • pagina's: onbekend
 • B-16(1) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied

  semi-autograph B-16(1)

  • bewaarplaats: Diepenbrock Archief Laren
  • pagina's: onbekend
 • SL-6 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (vocal score)

  semi-autograph vocal part soprano

  • pagina's: onbekend
 • SO-5 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied

  two copy scores

  • pagina's: onbekend

 • Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt Tenor en Bas

  1906 Van Looy
 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  1900 Blank, Annie

5 sep 1897:  Eerste uitvoering van Dämmerung en het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (RC 10) door het Amsterdamsch Vocaal Kwartet in de Waalsche Kerk te Delft. Hier begint dit vocaal ensemble zijn tweede concerttournee met een programma dat verder bevat:
Adoramus te (Jacopo Corsi), Madrigale (Palestrina), Der Greis en Beredsamkeit (Haydn), Sandmännchen (volkslied), Die Liebe als Rezensentin (Gustav Schreck), Ständchen en Madrigal (Orlando di Lasso), O Elslein (Ludwig Senfl), In der Marienkirche en Im Frühling (Loewe), Twee Oud-Nederlandsche Volksliederen (Jul. Röntgen, naar Adrianus Valerius).

Na Delft optredens in de volgende plaatsen: Schiedam (6 september), Dordrecht (9), Utrecht (27), Haarlem (28), Den Haag (1 oktober), Eindhoven (3), Arnhem (4), Rotterdam (6), Middelburg (7), ’s-Hertogenbosch (8), Amsterdam (9), Hoorn (10), Groningen (11), Veendam (12), Leeuwarden (13), Apeldoorn (15), Hilversum (16), Deventer (17), Amersfoort (20), Nijmegen (22), Breda (27), Wageningen (28), Zaandam (31), Assen (2 november), Sneek (3). Diepenbrock hoort in Dordrecht voor 't eerst zijn Dämmerung en Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied uitvoeren.

Als een bijzonderheid mag vermeld worden dat van den heer Diepenbrock, die in de zaal aanwezig was, werden uitgevoerd (en wel voor de eerste maal) Vijftiende-eeuwsch bruiloftslied en Dämmerung. Het laatste vooral is een diep-gevoelde 'sinnige' compositie, volkomen waardig uitgevoerd te worden door zangers als van het vocaalkwartet.

Weekblad voor Muziek (M.), 18 september 1897

pdf Alle recensies voor RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)