english | nederlands

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

text source

[tekstbron nog opzoeken**]

publications

 • Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt Tenor en Bas Van Looy 1685491289
 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”) Blank, Annie 1060960158

 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)
 • Anonymus
 • vocal quartet or mixed choir a cappella
 • January 1, 1884 - December 31, 1884
 • duration ca 3:00

Like Blij stond de zon (Joyfully Stood the Sun, RC 9), Diepenbrock composed the Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (Fifteenth-Century Wedding Song) for the wedding of his college friend Jan Sterck. Both works were performed on 12 August 1884. …more >

Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (incipit)


Like Blij stond de zon (Joyfully Stood the Sun, RC 9), Diepenbrock composed the Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (Fifteenth-Century Wedding Song) for the wedding of his college friend Jan Sterck. Both works were performed on 12 August 1884.

Originally the Bruyloftslied was purely strophic, but over the years Diepenbrock frequently revised the composition. (BD V:330) He considered it a fully-fledged piece and in 1902 he wanted it to be published together with nine other a cappella choral works. (BD IV:35) His wish came true in September 1906, when S.L. van Looy in Amsterdam published the Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt, Tenoor & Bas (Four Four-Part Songs for Soprano, Alto, Tenor & Bass). Besides the Bruyloftslied, the edition included Den uil (The Owl, RC 58), the Oud paaschlied uit Twente “Christus is opgestanden” (Ancient Easter Song from Twente “Christ has Risen”, RC 57) and the Rey van burchtsaeten (Choral Song of the Burghers, RC 28).

The official premiere of the Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied by the Amsterdamsch Vocal Quartet took place in the Walloon Church in Delft on 5 September 1897, together with the first performance of Dämmerung (Twilight, RC 7). Both pieces were included in the programme of an extensive concert tour.

On 2 February 1900 Diepenbrock conducted a performance of the Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied by a quartet consisting of the soloists Aaltje Noordewier-Reddingius (soprano), Cato Loman (alto), Jos Tijssen (tenor) and Gerard Zalsman (bass) at a concert of the Haarlemsch A Cappella Choir conducted by E.F. Bruynsteen in the Remonstrant Church in Haarlem. The programme also included Diepenbrock’s Stabat mater dolorosa for mixed choir (RC 34) and the Rey van burchtsaeten. In a review composer and conductor Philip Loots called the Bruyloftslied a humorous and crystal clear composition which under Diepenbrock was executed in all its fresh sincerity, in all its joyful power and heartfelt tenderness, but also in all its skilful, rich polyphonic arrangement. (BD III:556-557)

The Vijftiende-eeuwsch bruyloftlied was sung on Diepenbrock’s fiftieth birthday (2 September 1912) at the opening of the festive dinner held at the house of Sara de Swart and Emilie van Kerkhoff in the village of Laren. This tribute by Aaltje Noordewier-Reddingius, Pauline de Haan-Manifarges, Jacq. van Kempen and Gerard Zalsman came as a surprise; Diepenbrock was visibly moved. (BD VIII:3-4)

Ton BraasHeer Jesus in der bruyloft quam
Van water maekte hij wijn
Omdat wij souden vrolijck sijn
Gelooft so moet den bruygom sijn:
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Omdat wij souden vrolijck sijn
Dat ist dat hij begeert.
Heer Jesus is zoo milden weert,
Betaelt dat ghij begeert.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Den wijn die wil gedroncken zijn
Met even blijden moet,
Teghen die doet en is geen boet
Daeraen mag helpen geld noch goed.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Ter bruyloft van den coninxsoon
Daer sijn wij al genoit.
Salich sijn sij die sijn bereet
En hebben aen dat bruyloftscleet.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Als wij daer boven komen
Al in des Hemelstroon,
Daer sullen wij allegaer vrolijck sijn,
Heer Jesus sal den schinker sijn.
Wijnken, wijnken, wijnken,
En nu gaet in, gaet in.

Dit wijnken willen wij drincken
Ter deser selver stont.
Ick settet glas aen mijnen mont
En drincket uut tot op den gront.
Wijnken, wijnken, wijnken.
En nu gaet in, gaet in.


 • B-19(14) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  B-19(13) (text partly in hand of Elisabeth Diepenbrock)

  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: 12
 • A-48(8) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  A-48(8)

  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: unknown
 • A-96(2) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”), full score

  photocopy of copy (in private property) A-96(2), full score with dedication on the fly-leaf of the bound volume A-96(1)+(2) (see RC 9)

  • location: priv. property
  • pages: unknown
 • B-16(1) Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied

  semi-autograph B-16(1)

  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: unknown
 • SL-6 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (vocal score)

  semi-autograph vocal part soprano

  • pages: unknown
 • SO-5 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied

  two copy scores

  • pages: unknown

 • Vier Vierstemmige Liederen voor Sopraan, Alt Tenor en Bas

  1906 Van Looy
 • Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

  1900 Blank, Annie

5 sep 1897:  Eerste uitvoering van Dämmerung en het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (RC 10) door het Amsterdamsch Vocaal Kwartet in de Waalsche Kerk te Delft. Hier begint dit vocaal ensemble zijn tweede concerttournee met een programma dat verder bevat:
Adoramus te (Jacopo Corsi), Madrigale (Palestrina), Der Greis en Beredsamkeit (Haydn), Sandmännchen (volkslied), Die Liebe als Rezensentin (Gustav Schreck), Ständchen en Madrigal (Orlando di Lasso), O Elslein (Ludwig Senfl), In der Marienkirche en Im Frühling (Loewe), Twee Oud-Nederlandsche Volksliederen (Jul. Röntgen, naar Adrianus Valerius).

Na Delft optredens in de volgende plaatsen: Schiedam (6 september), Dordrecht (9), Utrecht (27), Haarlem (28), Den Haag (1 oktober), Eindhoven (3), Arnhem (4), Rotterdam (6), Middelburg (7), ’s-Hertogenbosch (8), Amsterdam (9), Hoorn (10), Groningen (11), Veendam (12), Leeuwarden (13), Apeldoorn (15), Hilversum (16), Deventer (17), Amersfoort (20), Nijmegen (22), Breda (27), Wageningen (28), Zaandam (31), Assen (2 november), Sneek (3). Diepenbrock hoort in Dordrecht voor 't eerst zijn Dämmerung en Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied uitvoeren.

Als een bijzonderheid mag vermeld worden dat van den heer Diepenbrock, die in de zaal aanwezig was, werden uitgevoerd (en wel voor de eerste maal) Vijftiende-eeuwsch bruiloftslied en Dämmerung. Het laatste vooral is een diep-gevoelde 'sinnige' compositie, volkomen waardig uitgevoerd te worden door zangers als van het vocaalkwartet.

Weekblad voor Muziek (M.), 18 september 1897

pdf All reviews for RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)