english | nederlands

Werken

uitvoerende : Messchaert, Johannes

RC 7 Dämmerung (“Dämm’rung senkte sich von oben”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Dämmerung, nummer VIII van de cyclus Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten, is het eerste van Goethes gedichten dat Diepenbrock op muziek heeft gezet. Het ontstaan van dit koorwerk, dat volgens …

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

bezetting: vocaal kwartet of gemengd koor a cappella ♦ Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebr…

RC 64 Vondels vaart naar Agrippine

bezetting: bariton en orkest ♦ Tijdens de laatste periode van het leven van zijn moeder, Joanna Kuytenbrouwer (1833-1904), las Diepenbrock haar voor uit de bundel novellen Portretten van Vondel (1876) van de hand van schrijver, lit…