english | nederlands

Werken

RC 0 Verloren gegane werken // Lost works

Toen Alphons Diepenbrock op 3 september 1888, zojuist 26 jaar geworden, de ouderlijke woning te Amsterdam voorgoed verliet om zelfstandig in ’s-Hertogenbosch te gaan wonen, waar hij tot leraar in de k…

RC 1 Blauw, blauw bloemelijn (“Ik heb haar in mijn hart bemind”)

bezetting: zangstem en piano ♦ Autograaf A-6(1) is het vroegst gedateerde muziekmanuscript dat van Diepenbrock bewaard is gebleven. Het betreft een los vel waar op de voorzijde louter de eerste strofe van de compositie is genoteerd…

RC 2 Academische feestmarsch

bezetting: militaire kapel ♦ Diepenbrock componeerde de Academische Feestmarsch in het voorjaar van 1882 op verzoek van het Amsterdamsch Studenten Corps voor de aanstaande viering van het eerste lustrum van de Universiteit van Am…

RC 3 Entsagung (“Wer entwandelt durch den Garten”)

bezetting: tenor en piano ♦ Van de Drie Ballades op. 1 zijn geen autografen in het Diepenbrock-archief aanwezig; desalniettemin is ons het tijdstip van compositie van elk der liederen bekend dankzij het feit dat Diepenbrock in e…

RC 4 De klare dag

bezetting: tenor en piano ♦ Toen de muziekuitgever A.A. Noske zich in april 1905 tot Diepenbrock wendde met het voorstel een aantal van zijn liederen uit te geven en hem vroeg om toezending van de manuscripten die de componist d…

RC 5 Tibur (“Gleich Elysiums Lenzen lacht der Winter”)

bezetting: mannenkoor a cappella ♦ Bij leven genoot Friedrich von Matthisson (1761-1831) grote bekendheid; hij werd geprezen om de melancholische stemming in zijn gedichten. Na zijn dood echter is hij snel in de vergetelheid geraakt. D…

RC 6 Der Fischer (“Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll”)

bezetting: tenor en piano ♦ In juni 1885 publiceerde de Amsterdamse uitgever Th.J. Roothaan Drie Ballades voor tenor en piano van Alphons Diepenbrock. De componist, student aan de Universiteit van Amsterdam, was 23 jaar oud en d…

RC 7 Dämmerung (“Dämm’rung senkte sich von oben”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Dämmerung, nummer VIII van de cyclus Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten, is het eerste van Goethes gedichten dat Diepenbrock op muziek heeft gezet. Het ontstaan van dit koorwerk, dat volgens …

RC 8 Dämmernd liegt der Sommerabend

bezetting: sopraan en piano ♦ Diepenbrock schreef dit lied voor zijn achternicht Christine Driessen in mei 1884. Waarschijnlijk had haar stem niet het gevergde bereik, want kopie A-80(3), waarin het lied een hele toon naar beneden…

RC 9 Blij stond de zon

bezetting: alt, gemengd koor en piano à quatre mains ♦ Diepenbrock componeerde het werk voor de bruiloft van een van zijn studievrienden, Jan Sterck (1859-1941). Deze stond sinds 1877 ingeschreven aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amster…


next