english | nederlands

Werken

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

bezetting: vocaal kwartet of gemengd koor a cappella ♦ Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebr…

RC 11 Der Abend kommt gezogen

bezetting: tenor en piano ♦ In 1885 verschenen in Amsterdam Diepenbrocks Drie Ballades opus 1, bestaande uit: Entsagung (RC 3, Uhland), Der Fischer (RC 6, Goethe) en Der Abend kommt gezogen, zijn tweede lied op tekst van Heine. …

RC 12 Mignon (“Kennst du das Land”)

bezetting: alt en piano ♦ Tot Diepenbrocks eerste composities behoren vijf liederen op tekst van Goethe. Twee daarvan, de ballades Mignon en Der König in Thule (RC 16) uit 1886, zijn in 1889 uitgegeven na een herziening door d…

RC 13 Avondzang (“Het zuidewindje suist”)

bezetting: tenor en piano ♦ De dichtkunst van Jacques Perk (1859-1881), wiens oeuvre een jaar na zijn vroegtijdige dood door Willem Kloos is uitgebracht, heeft veel voor Diepenbrock als componist betekend. Zo formuleerde hij in …

RC 14 Meinacht (“Ik zag in ’t grondloos blauw de sterren vonken”)

bezetting: alt en piano ♦ Nergens in Diepenbrocks brieven wordt melding gemaakt van dit sonnet, dat door Hélène Swarth (1859-1941) geschreven is ter nagedachtenis aan Jacques Perk, de jong gestorven dichter wiens Avondzang Die…

RC 15 Maanlicht (“O geur’ger heft zich ied’re bloeme”)

bezetting: tenor en piano ♦ Albert Verwey (1865-1937) maakte deel uit van Diepenbrocks hechte vriendenkring van studenten in de klassieke talen of Nederlandse letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Willem Kloos, F…

RC 16 Der König in Thule (“Es war ein König in Thule”)

bezetting: mezzosopraan en piano ♦ Diepenbrock leerde de gedichten van Goethe kennen rond zijn 15e levensjaar en in zijn oeuvre speelt deze auteur een belangrijke rol. Nog in 1910 noemde Diepenbrock, in een brief aan de dichter Willem …

RC 17* Mignons Verklärung (“So laßt mich scheinen, bis ich werde”)

bezetting: zangstem en piano ♦ In de zomer van 1886, twee jaar nadat Diepenbrock Goethes bekende gedicht Mignon had gecomponeerd (RC 12), nam hij een ander gedicht uit Wilhelm Meisters Lehrjahre ter hand: het veel minder vaak op mu…

RC 18 Rouw om het jaar (“Maanden komt, brengt bloemen aan”)

bezetting: vrouwenkoor en piano ♦ Albert Verweys elegie Rouw om het jaar is ontstaan op oudejaarsavond 18841 en is grotendeels geïnspireerd op Percy Bysshe Shelley’s Autumn: a Dirge en Alfred Lord Tennysons The Death of the Old Year.2…

RC 19 Wandrers Nachtlied (“Über allen Gipfeln ist Ruh”)

bezetting: alt, tenor, bariton, bas en piano ♦ Het was in 1882, het jaar waarin Diepenbrock zijn Academische feestmarsch (RC 2) componeerde, dat hij zijn eerste zetting maakte van Goethes Wandrers Nachtlied, en wel voor vierstemmig mannenkoor. Lat…


previous next