english | nederlands

Werken

tekstdichter : Anonymus

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

bezetting: vocaal kwartet of gemengd koor a cappella ♦ Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebr…

RC 26* Het daghet uyt den Oosten

Nergens in zijn correspondentie brengt Diepenbrock zijn schets van Het daghet uyt den Oosten ter sprake. Daar het manuscript bovendien ongedateerd is, is het gissen wanneer en om welke reden hij aan d…

RC 36 Caelestis urbs Jerusalem

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Caelestis urbs Jerusalem voor vijfstemmig gemengd koor a cappella (SSATB) is geschreven om de viering op te luisteren van de zeventigste verjaardag van architect P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921), v…

RC 56 Den uil (“Den uil die op den peerboom zat”)

bezetting: vocaal kwartet ♦ Het humoristische vocaal kwartet Den uil dat Diepenbrock in de zomer van 1902 componeerde, bestempelde hij eens als “een grap”, speciaal geschreven voor het solistenensemble van Gerard Zalsman. (BD V:…

RC 57 Oud paaschlied uit Twente (“Christus is opgestanden”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Van het paaslied Christus is opgestanden zijn in het Nederlands taalgebied meerdere versies bekend. De meest gangbare, op een tamelijk dogmatische tekst van vijf strofen, werd al in 1570 in Amsterdam …

RC 137 Preghiera alla madonna (“Ricordatevi, o pietosissima vergine Maria”)

bezetting: tenor en piano ♦ In 1917 bewerkte Alphons Diepenbrock zijn Memorare (RC 54) voor de tenor Giuseppe Reschiglian, zanger bij de Opera Italiana in Nederland. Of Preghiera alla madonna op diens verzoek tot stand is gekome…

RC 138 Come raggio di sol

bezetting: sopraan en piano ♦ Op 10 oktober 1916 schreef Diepenbrock in een brief aan de in Rome woonachtige journaliste Marie van Maanen (1864-1937), met wie hij vriendschappelijke banden onderhield: Kon ik goed Italiaansch dan z…

RC 139 Come raggio di sol

bezetting: sopraan en blaaskwintet ♦ Mezzosopraan Anke Schierbeek mocht dan wel de inspiratrice zijn van het idee om een lied te componeren op tekst van Caldara’s Come raggio di sol (RC 138), Diepenbrock schreef het met de stem van sopra…