english | nederlands

Werken

tekstdichter : Verwey, Albert

RC 15 Maanlicht (“O geur’ger heft zich ied’re bloeme”)

bezetting: tenor en piano ♦ Albert Verwey (1865-1937) maakte deel uit van Diepenbrocks hechte vriendenkring van studenten in de klassieke talen of Nederlandse letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Willem Kloos, F…

RC 18 Rouw om het jaar (“Maanden komt, brengt bloemen aan”)

bezetting: vrouwenkoor en piano ♦ Albert Verweys elegie Rouw om het jaar is ontstaan op oudejaarsavond 18841 en is grotendeels geïnspireerd op Percy Bysshe Shelley’s Autumn: a Dirge en Alfred Lord Tennysons The Death of the Old Year.2…

RC 63 De groote hond en de kleine kat

bezetting: vocaal kwartet ♦ De precieze aanleiding voor het componeren van De groote hond en de kleine kat, een humoristische tekst van Albert Verwey, is niet gedocumenteerd, maar aan te nemen valt dat de succesvolle première va…