english | nederlands

Werken

tekstdichter : Goethe, Johann Wolfgang von

RC 6 Der Fischer (“Das Wasser rauscht’, das Wasser schwoll”)

bezetting: tenor en piano ♦ In juni 1885 publiceerde de Amsterdamse uitgever Th.J. Roothaan Drie Ballades voor tenor en piano van Alphons Diepenbrock. De componist, student aan de Universiteit van Amsterdam, was 23 jaar oud en d…

RC 7 Dämmerung (“Dämm’rung senkte sich von oben”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Dämmerung, nummer VIII van de cyclus Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten, is het eerste van Goethes gedichten dat Diepenbrock op muziek heeft gezet. Het ontstaan van dit koorwerk, dat volgens …

RC 12 Mignon (“Kennst du das Land”)

bezetting: alt en piano ♦ Tot Diepenbrocks eerste composities behoren vijf liederen op tekst van Goethe. Twee daarvan, de ballades Mignon en Der König in Thule (RC 16) uit 1886, zijn in 1889 uitgegeven na een herziening door d…

RC 16 Der König in Thule (“Es war ein König in Thule”)

bezetting: mezzosopraan en piano ♦ Diepenbrock leerde de gedichten van Goethe kennen rond zijn 15e levensjaar en in zijn oeuvre speelt deze auteur een belangrijke rol. Nog in 1910 noemde Diepenbrock, in een brief aan de dichter Willem …

RC 17* Mignons Verklärung (“So laßt mich scheinen, bis ich werde”)

bezetting: zangstem en piano ♦ In de zomer van 1886, twee jaar nadat Diepenbrock Goethes bekende gedicht Mignon had gecomponeerd (RC 12), nam hij een ander gedicht uit Wilhelm Meisters Lehrjahre ter hand: het veel minder vaak op mu…

RC 19 Wandrers Nachtlied (“Über allen Gipfeln ist Ruh”)

bezetting: alt, tenor, bariton, bas en piano ♦ Het was in 1882, het jaar waarin Diepenbrock zijn Academische feestmarsch (RC 2) componeerde, dat hij zijn eerste zetting maakte van Goethes Wandrers Nachtlied, en wel voor vierstemmig mannenkoor. Lat…

RC 20 Die Liebende schreibt (“Ein Blick von deinen Augen in die meinen”)

bezetting: alt of mezzosopraan en piano // sopraan en piano ♦ Op 30 april 1898 vertolkte de sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius in het Amsterdamse Concertgebouw zeven liederen van Alphons Diepenbrock, waaronder het sonnet Die Liebende schreibt, een van de inter…

RC 62* Des Menschen Seele gleicht dem Wasser

bezetting: vocaal mannenkwartet ♦ In schetsboekje C-3 staat een zetting voor vocaal mannenkwartet genoteerd van het begin van Goethes Gesang der Geister über den Wassern. Het fragment behelst de eerste drie tekstregels:

RC 77 Mignon (“Kennst du das Land”)

bezetting: alt en orkest ♦ Tussen 1906 en 1908 heeft Diepenbrock diverse vroege liederen herzien en er een orkestbegeleiding aan toegevoegd. In een brief aan een vriend van december 1907 geeft hij voor de serie instrumentaties …

RC 78 Der König in Thule (“Es war ein König in Thule”)

bezetting: alt en orkest ♦ De instrumentatie van de ballades Mignon (RC 12) en Der König in Thule (RC 16), gecomponeerd in respectievelijk 1884 en 1886, vond kort na elkaar plaats: in de maanden februari en maart 1907, op verzo…


next