english | nederlands

Werken

bezetting : zangstem en piano

RC 1 Blauw, blauw bloemelijn (“Ik heb haar in mijn hart bemind”)

bezetting: zangstem en piano ♦ Autograaf A-6(1) is het vroegst gedateerde muziekmanuscript dat van Diepenbrock bewaard is gebleven. Het betreft een los vel waar op de voorzijde louter de eerste strofe van de compositie is genoteerd…

RC 17* Mignons Verklärung (“So laßt mich scheinen, bis ich werde”)

bezetting: zangstem en piano ♦ In de zomer van 1886, twee jaar nadat Diepenbrock Goethes bekende gedicht Mignon had gecomponeerd (RC 12), nam hij een ander gedicht uit Wilhelm Meisters Lehrjahre ter hand: het veel minder vaak op mu…

RC 94* Früh, wann die Hähne krähn

bezetting: zangstem en piano ♦ Schetsboek C-9 bevat op p. 56 Diepenbrocks toonzetting van de eerste strofe van Früh, wann die Hähne krähn, een gedicht dat deel uitmaakt van de in 1832 verschenen roman Maler Nolten van Eduard Mörike…

RC 96* Liedren als klinkende luiten

bezetting: zangstem en piano ♦ Ofschoon Diepenbrock als jongeman grote bewondering had voor de poëzie van Willem Kloos en ook in later jaren vaak getroffen werd door de schoonheid van zijn verzen, heeft hij nooit een lied gemaakt o…

RC 98* Sérénade (“Comme la voix d’un mort”)

bezetting: zangstem en piano ♦ Daags nadat Diepenbrock op 19 juli 1909 zijn Verlaine-lied Puisque l’aube grandit (RC 97) had voltooid, begon hij op p. 44 van schetsboek C-10 aan een zetting van Sérénade van deze dichter. Dit in mac…

RC 100* Lorsque l'enfant paraît

bezetting: zangstem en piano ♦ De enige uitspraak die van Diepenbrock over Victor Hugo (1802-1885) bekend is, betreft de roman Notre-Dame de Paris, die hij in 1895 in een brief aan zijn aanstaande vrouw als heel mooi aanmerkte, met…

RC 105* Le foyer

bezetting: zangstem en piano ♦ In de vroege zomer van 1910, van 22 mei tot 8 juli, verbleef Johanna Jongkindt in Nederland. Niet alleen componeerde Diepenbrock En sourdine (RC 104) voor haar verjaardag op 23 mei, maar hij zocht haa…

RC 113* De mon mystérieux voyage

bezetting: zangstem en piano ♦ Eind oktober 1912 had Johanna Raphael-Jongkindt het gedicht Berceuse van Charles Van Lerberghe (1861-1907) aan Diepenbrock toegestuurd. Het leidde tot het schrijven van een fraai lied in twee versies …

RC 123 Landstormlied (“Waak op, Nederland”)

bezetting: zangstem en piano ♦ Het was in grote bevlogenheid dat Diepenbrock op 5 augustus 1915 een opmerkelijk plan formuleerde in een brief aan Balthazar Verhagen:

RC 128* De torens

bezetting: zangstem en piano ♦ In Map 15 van het Diepenbrock-archief bevindt zich een los blad, ongedateerd, met daarop vijftien maten voor zangstem en piano. Van het liedfragment heeft Diepenbrock te eniger tijd de titel en de tek…


next