english | nederlands

Werken

uitvoerende : Toonkunst Koor Amsterdam

RC 33 Rey van edelingen (“Wij edelingen, blij van geest”)

bezetting: gemengd koor en orkest ♦ Op de laatste pagina van het manuscript waarin Diepenbrock zijn Rey van edelingen voor gemengd koor en orkest vastlegde in pianouittreksel, noteerde hij datum en plaats van ontstaan: 3-30 september 18…

RC 39 Te Deum laudamus

bezetting: solistenkwartet, twee gemengde koren en orkest ♦ Al in 1892 had Diepenbrock het voornemen een Te Deum te schrijven, maar de vroegste schetsen daarvoor dateren eerst uit mei 1896. Uiteindelijk kwam de compositie tussen 1 september en 1 december 1897 …