english | nederlands

Werken

uitvoerende : Noordewier-Reddingius, Aaltje

RC 7 Dämmerung (“Dämm’rung senkte sich von oben”)

bezetting: gemengd koor a cappella ♦ Dämmerung, nummer VIII van de cyclus Chinesisch-Deutsche Jahres- und Tageszeiten, is het eerste van Goethes gedichten dat Diepenbrock op muziek heeft gezet. Het ontstaan van dit koorwerk, dat volgens …

RC 10 Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied (“Heer Jezus in der bruyloft quam”)

bezetting: vocaal kwartet of gemengd koor a cappella ♦ Evenals Blij stond de zon (RC 9) componeerde Diepenbrock het Vijftiende-eeuwsch bruyloftslied voor de bruiloft van zijn studievriend Jan Sterck. Beide werken werden op 12 augustus 1884 ten gehore gebr…

RC 20 Die Liebende schreibt (“Ein Blick von deinen Augen in die meinen”)

bezetting: alt of mezzosopraan en piano // sopraan en piano ♦ Op 30 april 1898 vertolkte de sopraan Aaltje Noordewier-Reddingius in het Amsterdamse Concertgebouw zeven liederen van Alphons Diepenbrock, waaronder het sonnet Die Liebende schreibt, een van de inter…

RC 23 Ave Maria

bezetting: mezzosopraan en orgel of piano // sopraan en orgel of piano ♦ In de loop van 1888 en 1889 las Diepenbrock Émile Zola’s La faute de l'abbé Mouret, dat hij te leen had gekregen van zijn studievriend Aegidius W. Timmerman (1858-1941). Het boek maakte indruk, zoals …

RC 29 Canticum “O Jesu ego amo te”

bezetting: sopraan en piano // sopraan en orgel ♦ In De Nieuwe Gids van januari 1893 publiceerde Alphons Diepenbrock een bespreking d.d. 13 december 1892 van Le Latin mystique van Remy de Gourmont.1 Als reactie hierop schreef Frans Erens in het febru…

RC 37 Hinüber wall’ ich

bezetting: sopraan en piano ♦ Met Hinüber wall’ ich componeerde Diepenbrock in 1897 zijn eerste lied op een tekst van Novalis. Het gedicht stamt uit de bundel Hymnen an die Nacht, waaruit Diepenbrock in de daaropvolgende jaren nog…

RC 39 Te Deum laudamus

bezetting: solistenkwartet, twee gemengde koren en orkest ♦ Al in 1892 had Diepenbrock het voornemen een Te Deum te schrijven, maar de vroegste schetsen daarvoor dateren eerst uit mei 1896. Uiteindelijk kwam de compositie tussen 1 september en 1 december 1897 …

RC 40 Écoutez la chanson bien douce

bezetting: mezzosopraan (of alt) en piano // sopraan en piano ♦ Écoutez la chanson bien douce was het eerste lied dat Diepenbrock op een Franse tekst componeerde. Toen hij er begin januari 1898 aan werkte, ondervond hij problemen met de ‘vertaling’ in melos en rit…

RC 41 Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen

bezetting: sopraan of tenor en piano ♦ Diepenbrock kwam als kind geregeld bij de familie Alberdingk Thijm aan huis. Zijn moeder was een nicht van de letterkundige J.A. Alberdingk Thijm, van wie Karel de jongste zoon was. Deze nam als schri…

RC 42 Lied der Spinnerin (“Es sang vor langen Jahren”)

bezetting: sopraan en piano ♦ Op 2 april 1898 kreeg Diepenbrock de Ausgewählte Schriften in zijn bezit van Clemens Brentano (1778-1842), vertegenwoordiger van de Duitse vroeg-Romantiek. Precies twee weken later componeerde hij het…


next